Nejlevnější pojištění ?
Porovnejte povinné ručení

Zákonné pojištění vozidel

Pojištění motorového vozidla musí mít podle zákona řádně vyřízené každý, kdo provozuje svůj automobil na veřejných komunikacích, ale je třeba jej mít sjednané také pro každé motorové vozidlo, které má přidělenou registrační známku nebo technický průkaz. Pojištění zodpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, které upravuje zákon č. 168/1999 sb. je nutné mít platné již před tím, než začnete svůj automobil používat. Podle novely zákona je jediným platným dokladem o pojištění vozidel podepsaná zelená karta. V případě jejího nepředložení při silniční kontrole nebo při předložení zelené karty bez podpisu, hrozí majiteli vozu pokuta 1500,- až 3000,- korun. Pokud budete přistiženi bez vyřízeného pojištění, potom vám může být udělena pokuta 5000,- až 40 000,- Kč, přitom do roku 2008 to bylo maximálně 20 000,- Kč. Důkazem, že zákony jsou k řidičům, nedbajícím na povinnost vyřídit si povinné ručení, stále přísnější, je také novela, která ukládá zaplatit příspěvek 20,- až 300,- Kč zpětně za každý den, kdy byl vůz používán bez řádného pojištění. Z předchozího výčtu sankcí vyplývá, že jezdit si bez povinného ručení se může šeredně prodražit.

Povinné ručení

Co pokrývá pojištění vozidel?

Jaký význam má pojištění vozidel kromě toho, že když jej nemáte, čeká vás mastná pokuta? Pojištění vozidel pokrývá škody na majetku a na zdraví (také usmrcení), které byste mohli způsobit druhé osobě používáním svého motorového vozidla. Podle zákona je minimální hranice uhrazení škod 35 000 000,- Kč. Každá pojišťovna ovšem nabízí jiný limit a obvykle je možné za příplatek zvednout hranici až na 100 000 000,- Kč. V případě, že by škoda, kterou způsobíte, přece jen přesáhla stanovený limit, budete muset rozdíl doplatit sami. Bohužel, zákonné pojištění vozidel nikterak nepokrývá škody, které vzniknou na vašem vlastním voze (tedy na voze pojistníka). Za tímto účelem musíte mít vyřízené havarijní pojištění, které sice není povinné ze zákona, ale mnoho pojišťoven nabízí bonusy a slevy na toto připojištění, pokud u nich máte vyřízené povinné ručení. Proto, pokud uvažujete o připojištění, myslete na to už při volbě pojišťovny, u které budete vyřizovat pojištění vozidel, a vyberte takovou, která nabízí v tomhle ohledu nejlepší výhody.